Aktuálně řešené výzkumné projekty

Projekty GAČR

GA ČR

 

1. Teorie poznání v barokním scotismu 

Projekt č.: 20-01710S 

Hlavní řešitel: doc. Daniel Heider, Ph.D.

Info ZDE

 

2. Autonomie a alterita. Kant v dialogu

Projekt č.: 19-17708S

Hlavní řešitel: doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

Info ZDE

 

3. Jsoucno a přirozená teologie ve scotismu

Projekt č.: 21-35651S

Hlavní řešitel: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

Info ZDE

 

Projekty TAČR Éta

 

Logo link TAČR

 

1. Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí

Projekt č. TL02000390 

Hlavní řešitel: doc. Jan Váně FF Západočeské univerzity v Plzni

Spoluřešitel:  doc. Michal Opatrný TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Info ZDE

 

2. Etika provozu autonomních vozidel

Projekt č.: TL01000467

Hlavní řešitel: PhDr. David Černý, Ph.D z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Daniel D. Novotný, Ph.D

Info ZDE

 

3. Spirituální rozměr člověka v kontextu pomáhajících profesí

Projekt č.: TL02000147

Hlavní řešitel: doc. Tomáš Machula

Info ZDE

 

4. Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku

Projekt č.TL02000387

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Info ZDE

 

5. Virtuální realita v aktivizaci seniorů

Projekt č.TL02000344

Hlavní řešitel: Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.

Info ZDE

 

6. Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory

Projekt č.: TL03000376

Hlavní řešitel: doc. Michal Opatrný

 Info ZDE

 

Projekty OP VVV MŠMT

 

1. Lidská důstojnost mezi antropologií a metafyzikou. Pedro de Ledesma (1544-1616) a jeho současníci

Projekt: OP VVV  MŠMT v oblasti Maria Skłodowska-Curie IF Actions CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010479 

Hlavní řešitel: Emanuele Lacca Ph.D.

Info ZDE

 

Projekty Erasmus+

 

1. Spiritualita a sociální etika v sociální práci

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 2: strategická partnerství

Hlavní řešitel: doc. Michal Opatrný

Info ZDE

web: spiritualsocialwork.net

Projekty GAJU

 

1. Humanitně vědní přístupy v transdisciplinární struktuře současné vědy

Projekt č. 138/2019/H 

Hlavní řešitel: doc. Michal Opatrný

Info ZDE