Opuscula

Dosud vydané publikace v řadě Opuscula:

MACKERLE, Adam. Než budete číst Bibli podruhé: vybraná témata o Bibli. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7394-450-6.

OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-391-2.

HOFBAUER, Břetislav a Michal KAPLÁNEK. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-240-3.

Kolektiv autorů: Mezinárodní symposium o teologii osvobození: Sborník příspěvků, vyd. TF JU, České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7040-977-0

NOVÁK, Lukáš - DVOŘÁK, Petr: Úvod do logiky aristotelské tradice, vyd. TF JU, České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7040-959-6

KAŠNÝ, Jiří: Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií., vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-921-5

NAKONEČNÝ, Milan: Obecná psychologie. Sylabus přednášek., vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-922-3

DEMEL, Zdeněk: Bohoslužby pro nejrůznější příležitosti: Jejich příprava a příklady, vyd. TF JU, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-909-6