Mládež v Evropě: Religiozita mladých v kontextu současné společnosti

12. až 15. září 2016 se v Sarajevu sešli na kongresu pastorální teologové z dvanácti zemí Evropy (Bosna und Hercegovina, Německo, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko a Česko). Za českou stranu na kongresu vystoupili: děkan Teologické fakulty v Českých Budějovicích doc. Rudolf Svoboda spolu se svými kolegy dr. Kateřinou Brichcínovou, doc. Michalem Kaplánkem a doc. Michalem Opatrným. Referovali o inovativních přístupech v pastoraci a evangelizaci mládeže v českobudějovické diecézi.

MENU