Ocenění pro Mons. prof. Karla Skalického

Mons. prof. Karel Skalický byl na slavnosti sv. Vojtěcha dne 23. dubna 2019 oceněn

a převzal od kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého,

Zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za celoživotní teologickou práci

a odbornou i lidskou pomoc Ctihodnému služebníku Božímu Josefu kardinálu Beranovi v římském exilu.

Blahopřejeme!

Záznam můžete zhlédnout na Katedrála.TV