První letní tábor TF JU

Historicky první letní tábor Teologické fakulty JU na téma “Cesta kolem světa“ se konal 21. - 27. července 2019 v autokempu Křivonoska. Tábora se zúčastnilo 16 dětí ve věku 7-15 let.  „Myšlenkou tábora bylo, aby si děti uvědomily, že ve společnosti mizí osobní kontakt, lidé chtějí žít pouze přítomni u počítačů a na sociálních sítích.“ Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D., vedoucí letní tábora TF JU.

Mezi hosty našeho tábora se představili - herec Jihočeského divadla Jan Mrkvička, David Sandala ze Zambie a se svými populárně-vědeckými programy zpestřili dopoledne dětem také PaedDr. Petr Bauman, Ph.D., a doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. Děti procestovaly všechny kontinenty, seznamovaly se s odlišnými kulturními zvyky, formou hry plnily různé náročné zkoušky, ochutnávala se tradiční jídla.

Vedení celého projektu zajišťovala Mgr. Veronika Blažek Iňová, úlohy hlavní vedoucí se ujala Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D., která společně s asistenty, z řad našich studentů, Mgr. Václavem Peltanem, Bc. Anežkou Hájkovou, Mgr. Michalem Urbanem, Bc. Zuzanou Urbanovou, naplánovala program celého tábora.

Všem děkujeme za vynikající spolupráci v průběhu příprav i při samotné realizaci letního tábora.

Letní tábor TF 2019 se konal v rámci univerzitního projektu HR Awards - Popularizace vědy a výzkumu, pod záštitou Evropské unie a MŠMT s názvem: "Rozvoj JU - Kapacity pro VaV".

 

 

Z reakcí rodičů:

„Dobrý den všem,

ráda bych poděkovala za velkou péči, energii a lásku, kterou jste dali dětem v táboře. Jménem našich dětí si dovoluji říct, že to byl jeden z nejlepších táborů, které prožily.

A mají s čím srovnávat… “

Jana Žáčiková

 

Dobrý den,

i my děkujeme za obě naše děti… největší pozitivní zpětnou vazbou je to, že ač musely na dvě noci domů, prosily úpěnlivě, že chtějí zpátky… takhle dobře zorganizovaný tábor, aby člověk pohledal.

S velkým díky za trpělivost a péči o naše děti!“

Petra a David Brychtovi