Když vstoupí náboženské vzdělávání do digitálního prostoru

V pondělí 19. 4. 2021 se uskutečnilo druhé Fórum náboženského vzdělávání. Tentokrát k tématu Digitalizace. Tři desítky účastníků přemýšleli nad možnými výzvami, které digitální éra a výuka náboženství v ní přináší.

Díky současné úpravě vzdělávacích kompetencí v RVP, a také vzhledem k novému Direktoriu pro katechezi, připomněl aktuálnost tématu Tomáš C. Havel, odborný garant náboženské pedagogiky na Teologické fakultě JU a organizátor diskuzního fóra, a závěrem shrnul: „Problematika je mnohem širší než jen v plnění webových stránek křesťanskými obsahy. Týká se otázky pojetí člověka, změny role učitele, příp. katechety, a jeho digitálních kompetencí a konečně také náboženské nebo spirituální kultury, které se v digitálním prostoru otevírají nové možnosti.“

Ve svém vystoupení představil Martina Ramba z německé diecéze Limburg  projekt RU-Digital, jehož partnerem je také TF JU a který bude oficiálně prezentován a spuštěn začátkem července. Inspirující byla komplexita, s jakou se problematice kolegové v zahraničí věnují, a způsob, jak o tématu digitalizace v náboženském vzdělávání přemýšlí. Povzbuzující byla i nabídka spolupráce, která zaujala především některé přítomné zástupce katechetických center.

Pozvání přijal také člen spolku Signály Václav Vacek, který hovořil o konkrétní zkušenosti z praxe a ukázal nejaktuálnější existující virtuální projekty a aplikace, se kterými on a jeho kolegové v digitálním prostředí pracují.

Další příspěvek tematizoval problém nemožnosti osobního setkání v digitálním prostoru. V tomto smyslu ukázal možnou cestu program Buddies online oceněný i cenou EDUína 2020, který představila Klára Kubská, ředitelka ZŠ SMART v Roudnici nad Labem. „Prezentace paní ředitelky inspirovala přítomné k myšlence transformovat tento program na partnerství mladší a starší katechetky, které by mohlo jedné straně prospět zvýšením digitální gramotnosti a straně druhé zprostředkovat mentoring zkušenější kolegyně,“ uvedl Tomáš C. Havel.

Historik a didaktik dějepisu FF UK Kamil Činátl představil aplikaci HistoryLabkterá je vyvinuta pro potřeby výuky dějepisu. Vedle základních myšlenek a zacílení programu se podělil také o zkušenosti, které s ním jeho tvůrci za několik let provozu nasbírali. Účastníky potěšila ukázka, jak by mohl prezentovaný nástroj vypadat s náboženským obsahem, kterou připravil ve spolupráci s Tomášem C. Havlem a Evou Muroňovou. I zde se otevírá cesta spolupráce pro další úvahy o podobě badatelské výuky náboženství v digitálním prostoru.

„V  závěrečné části programu se účastníci v několika skupinách společně zamýšleli nad aktuálními otázkami a výzvami, které souvisejí s jejich zkušenostmi z praxe. Jedním z významných témat, které vyplynulo z diskuze, je požadavek na digitální kompetenci vyučujících a jejich úroveň,“ uvedly moderátorky diskuze Veronika Blažek Iňová a Ludmila Muchová.

V závěrečném shrnutí se k programu celého dne vyjádřili Mariusz Kuzniar, sekretář katechetické subkomise ČBK a Lenka Hanžlová, dlouholetá katechetka farnosti Prachatice.

 

Na YouTube TF JU je možné zhlédnout záznam těchto přednášek:

HistoryLab: digitální aplikace pro práci s historickými prameny

Digitalizace v náboženském vzdělávání – více otázek než odpovědí?

O čem signály.cz uvažují a kde se inspirují v otázkách virtuálních projektů