Dr. Adam Mackerle jmenován docentem

Dne 24. 10. 2019 ThLic. Adam Mackerle, Th.D., úspěšně přednesl habilitační přednášku na téma Etické aspekty u předexilních Malých proroků před vědeckou radou TF JU. Ke dni  1. 12. 2019 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jmenován docentem. Prof. Martin Weis jménem celé katedry teologických věd panu docentovi poblahopřál.

Srdečně gratulujeme.