Akademický senát

zápis AS 25.3.2015
zápis AS 29. 4. 2015
zápis AS 3.6.2015
zápis AS 4.11.2015
zápis AS 20.1.2016
výzva k předkládání návrhů na kandidáty
zápis AS 30.3.2016
zápis AS 20.4.2016
zápis AS 11.5.2016
zápis AS 15.6.2016
podmínky PŘ 2017/18
pozvánka 2.11.16
složení DK 2016-18
zápis AS 2.11.2016
pozvánka0117
prodekan_novotny
návrh_volební_komise
zápis AS 11. 1. 2017
pozvánka0217
volby as ju a as tf ju
SZ2020
Plán realizace 2017
opatreni_prijimacky_doplnujici
pozvánka 3.5.17
rozpočet-komentář
rozpočet-tabulka
volební řád AS TF
jednací řád AS TF
Statut TF JU
cžv-weis
seznam kandidáti as tf ju
seznam kandidáti as ju
zápis AS TF 3.5.2017
protokol - výsledky AS JU
zápis AS TF JU 31.5.2017
pozvánka 28.6.
tabulky VZ - hospodaření
Výkaz ztráty a zisku 2016
VZ o hospodaření za rok 2016
VZ - textová část 2016
VZ - tabulková část 2016
VZ - strategický záměr
zápis 28.6.2017
pozvánka říjen 17
dodatek - statut tf ju
opatření PŘ 2017/18
VZ TF 2012
VZ TF 2014
VZ TF 2015
zápis AS TF JU 11.10.2017
dodatek mzdový předpis
pozvánka 22.11.17
metodické pokyny - mzdový předpis
kurz cžv
zápis AS 22.11.2017
pozvánka 31.1.2018
cžv rétorika
cžv UNE prerekvizity
zapis 31.1.2018
výroční zpráva o činnosti TF JU 2017
kurzy cžv 2018/19
pozvanka AS TF 16.5.2018
zápis AS TF JU 16.5.2018
pozvánka AS 20. 6. 2018
VZ o hospodaření - text
VZ o hospodaření - tabulky
rozpočet 2018 - text
rozpočet 2018 - tabulky
výsledovka 2017
zápis AS TF červen 2018
OD podmínky PŘ 2019/20
návrh na složení DK TF JU 2018-20
dodatek k OD - poplatky
PR SZ TF JU 2020 pro rok 2018
PR SZ TF JU 2020 pro rok 2019
OD podmínky PŘ 2019/20 - změna
zapis_ASTFJU_listopad2018
aktualizace PR SZ TF2020 pro rok 2019
kurzy cžv ls 18/19
akreditační spis ESP_29_01_2019
akreditační záměr Bc. FIL
akreditační záměr NMgr. FIL
akreditační záměr Religionistika
zápis AS TF 6. 2. 2019
návrh na složení komise a harmonogram voleb ASTFJU
zápis AS TF 27.3.2019
kurzy cžv zs 2019/20
opatření děkana - doplňující PŘ 19/20
výroční zpráva o činnosti 2018
příloha vzč 2018 - plnění sz
výroční zpráva o hospodaření 2018 - text
výroční zpráva o hospodaření - tabulky
kurz pro katechety
kurz pro akolyty
Akreditační spis Bc. FILOSOFIE
Akreditační spis NMgr. FILOSOFIE
kurz cžv betlémy
kurz cžv izrael
zápis ASTFJU 22. 5. 2019
rozpočet 2019 - texty

MENU