Informace z jednání disciplinární komise TF JU

8. 11. 2010
projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: podmíněné vyloučení ze studia


23. 2. 2011
projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: podmíněné vyloučení ze studia

 

25. 5. 2011

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: podmíněné vyloučení ze studia

 

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování kvalifikační práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: vyloučení ze studia


17. 10. 2011

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: podmíněné vyloučení ze studia

 

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: podmíněné vyloučení ze studia

 

projednány 2 podněty k zahájení disciplinárního řízení ve věci disciplinárního přestupku podle Disciplinárního řádu TF JU č. 2, odst. 1 (porušení imatrikulačního slibu)

návrh Disciplinární komise TF JU u obou případů: sankce napomenutí

rozhodnutí děkana TF JU u obou případů: udělení napomenutí

 

20. 2. 2012

projednány 2 podněty k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise TF JU: 1. případ - sankce udělení napomenutí; 2. případ - podmíněné vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU u obou případů: udělení napomenutí

 

24. 5. 2012

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování závěrečné práce

návrh Disciplinární komise: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

 

12. 6. 2012

projednány 4 podněty k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminárních prací

návrh Disciplinární komise: u 2 případů sankce napomenutí, u 2 případů sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: ve všech případech potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

6. 12. 2012

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z neetického jednání porušujícího imatrikulační slib TF JU (snaha získat za finanční úplatu vyhotovené úkoly pro splnění studijního předmětu)

návrh Disciplinární komise: sankce napomenutí

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

21. a 22. 5. 2013

projednány tři podněty k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování závěrečných prací

návrh Disciplinární komise - 1. případ - sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: sankce udělení napomenutí

 

návrh Disciplinární komise - 2. případ - zproštění podezření z přestupku

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

návrh Disciplinární komise - 3. případ - sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: sankce udělení napomenutí

 

23. 9. 2013

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise: zproštění podezření z přestupku plagiátorství

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z podvodného jednání při písemné zkoušce

návrh Disciplinární komise: zproštění podezření z podvodného jednání

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

28. 4. 2014

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise: sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: sankce vyloučení ze studia

 

23. 5. 2014

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování závěrečné práce

návrh Disciplinární komise: zproštění podezření z přestupku plagiátorství

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

9. a 17. 6. 2015

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování seminární práce

návrh Disciplinární komise: sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

 

3. 3. 2016

projednány 2 podněty k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování písemné práce pro komisionální zkoušku

návrh Disciplinární komise u obou případů: sankce vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU u obou případů: sankce podmíněného vyloučení ze studia

 

19. 3. 2018

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování písemné práce (eseje)

návrh Disciplinární komise TF JU: sankce podmíněného vyloučení ze studia

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise

 

28. 5. 2018

projednán podnět k zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z plagiátorství při vypracování bakalářské práce

návrh Disciplinární komise: zproštění podezření z plagiátorství a zastavení disciplinárního řízení

rozhodnutí děkana TF JU: potvrzení návrhu Disciplinární komise