Disciplinární komise

 

Funkční období: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020

 

Členové - akademičtí pracovníci:

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. (KTEO) - předsedkyně DK TF JU

PhDr. Vít Erban, Ph.D. (KFI)

ThLic. Julius Pavelčík, Th.D. (KTEO)

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (KFI) - náhradník

Mgr. Tomáš Veber, Th.D. (KTEO) - náhradník

Členové - studenti:

Barbora Landová (FIRE)

Mgr. Michal Kaczor (Ph.D. CHP)

Mgr. Pavel Kilbergr (Ph.D. FIL)


Bc. Markéta Priehradná - náhradnice (NFIL)

Mgr. Alena Kohoutová - náhradnice (Ph.D. FIL)


Informace z jednání disciplinární komise TF JU