Charismata ve světle 2. vatikánského koncilu a pokoncilního magisteria (ekleziologie)

Charismata ve světle 2. vatikánského koncilu a pokoncilního magisteria (ekleziologie)

Akademický rok2021/22 (zimní a letní semestr)
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle

Cílem kurzu je prohloubit na teologicko-pastorační rovině úlohu charismat a nových ekleziálních forem, vzešlých po 2. vatikánském koncilu, a zároveň poskytnout analyticko-praktický pohled na některá charismata, přítomná v charismatickém hnutí

Obsah kurzu

1. Ekleziologická novost koncilu
2. Odezva na koncilní otevřenost
3. Teologicko-pastorační reflexe
4. Svět charismat: charismata slova
5. Svět charismat: charismata skutků
6.  Svět charismat: charismata poznání

Forma a metody výuky Přednášky
Doporučená literatura Dokumenty 2. vatikánského koncilu; dokument Kongregace pro nauku víry “Iuvenescit Ecclesia”; pokoncilní papežské výstupy
Lektorské zabezpečení

Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou probíhat v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová Th.D., Marta Kilianová, Pavla Anderlová)

Rozsah kurzu 18 výukových hodin (v 6 setkáních)
Termíny výuky

Šest pátků jednou za měsíc od 18:00 do 20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích
15.10., 19.11.2021, 21.1., 18.2., 18.3., 13.5.2022

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 20
Příjem přihlášek do 8.10.2021
Odborný garant P. Alvaro Grammatica, Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU