Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta

Sobota 3 březen 2018 Celý den

do

Sobota 30 červen 2018 Celý den

Rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací kurz Komunikace v obtížných situacích  se zaměřením na osobu pacienta.

Úvodní tři bloky kurzu jsou – kromě  obecných zásad komunikace s pacientem – věnovány komunikaci ve vybraných obtížných situacích, a to zejména s pacienty se specifickými potřebami, kterými se pro účely tohoto kurzu rozumí pacienti agresivní, úzkostní, depresivní a pacienti smyslově postižení, dále s pacienty těžce nemocnými a umírajícími a s pacienty s demencí. Ve čtvrtém bloku se účastníci kurzu seznámí s problematikou pastoračního doprovázení, práce s Biblí a vedení pastoračního rozhovoru v obtížných situacích. Pozornost je věnována rovněž spirituálnímu rozměru krize. Téma komunikace v obtížných situacích je dále rozšířeno o komunikaci při mimořádných událostech jako jsou živelní katastrofy, neštěstí a smrt v důsledku těchto událostí,  postupy prvních občanských pomocí a možnosti duchovní péče při mimořádných událostech.

Cena kurzu: 2 000 Kč / 40 hodin  (5 setkání)

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU