Aktuální význam kritických výzev sociální encykliky Populorum progressio

Úterý 13 březen 2018 16:00 - 17:00

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd ČR Vás zvou na společný přednáškový cyklus Akademické půlhodinky 2018. Osobnosti akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Cyklus začíná 13. 3. 2018 a přednášky se budou konat každé úterý v 16 hodin v historické budově Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice

Mnohé problémy, se kterými se dnes potýkáme v oblasti hospodářství, finančnictví, ekologie, rodiny, v oblasti sociální, v otázce migrace, aj. měly, dle obecného přesvědčení, povětšinou svůj počátek v 60. a 70. letech 20. století. 
Sociální encyklika papeže Pavla VI. Populorum progressio (1967), zachycuje nebezpečné trendy tohoto období a predikuje celosvětově nebezpečný vývoj, který se bohužel postupem času v mnohém naplnil. Nastiňuje rovněž řešení, která mohou nebo by měla onen nebezpečný vývoj eliminovat.  

Cílem přednášky je prezentovat kritické výzvy soc. encykliky Populorum progressio (1967) a její aktuální význam pro současnost na základě publikace „Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě“ (NLN 2017), kterou vydal kolektiv autorů pod vedením přednášejícího.   
 

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. působí na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce, TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám, etice manželství a rodiny, křesťanské sociální etice, zde především sociálnímu učení církve. V současnosti je také vedoucím Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK. 

 

Vstup na přednášky je zdarma.

Kde
Jihočeské muzeum, Barokní sál, 1. patro vlevo
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU