Setkávání nad knihami

 

Akademický rok

2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Senioři 55+
Výukové cíle Kurz nabízí prostor pro pravidelná setkávání nad zajímavými knihami, nabízí možnost společného čtení a poslechu, objevování zajímavých autorů a děl, diskusi o obsahu a sdělení konkrétních titulů. Je určen všem, kteří mají rádi četbu, zajímají se o literaturu, rádi objevují nové autory a chtějí se s ostatními podělit o vlastní zážitky z četby české a světové literatury.
Obsah kurzu Obsahová náplň bude upřesněna podle zájmu účastníků na prvním setkání.
Forma a metody výuky Společná práce s textem, analýza textu, kritické myšlení a diskuse.
Doporučená literatura Konkrétní díla budou upřesněna na první hodině. Recenze z literárních internetových zdrojů, časopisů a novin.
Lektorské zabezpečení doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky

čtvrtek 9.00-10.30 hod.

22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. a 3.5. 2018
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 20. 2. 2018
Odborný garant doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU