Péče o duchovní rozměr člověka - 1. semestr studia

Péče o duchovní rozměr člověka - 1. semestr studia

Akademický rok2019/20 (zimní)
Cílová skupina Senioři 55+
Výukové cíle Získání poznatků z humanistických a teologických předmětů.
Obsah kurzu

1. semestr – zimní semestr

 1. Úvod do studia metodologie zpracování seminárních prací (Mgr. Věra Suchomelová)
 2. Úvod od práce s PC – uživatel programu Word (Mgr. Martina Pavelková)
 3. Politická psychologie (prof. PhDr. Milan Nakonečný)
 4. Rodina včera a dnes - psychologický pohled (PhDr. Věra Müllerová)
 5. Psychologie C. G. Junga (prof. PhDr. Milan Nakonečný)
 6. Pedagogické úkoly ve stáří (Mgr. Věra Suchomelová)
 7. Závěrečné kolokvium


2. semestr – letní semestr

 1. Kapitoly z dějin filosofie
 2. Významné osobnosti české filosofie (PhDr. Jan Samohýl, Th.D.)
 3. Úvod do filosofické etiky
 4. Úvod do teologické etiky I. (doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.)
 5. Úvod do teologické etiky II. (doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.)
 6. Úvod do logoterapie (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 7. Závěrečné kolokvium


3. semestr – zimní semestr

 1. Základy biblické archeologie (Th.lic. Adam Mackerle, Th.D.)
 2. Teologie stvoření  (Mgr. František Štěch, Th.D.)
 3. Významné události Starého zákona a jejich exegetický výklad (Th.lic. Adam Mackerle, Th.D.)
 4. Významné osobnosti Starého zákona (Th.lic. Adam Mackerle, Th.D.)
 5. Mudroslovná literatura ve Starém zákoně(Th.lic. Adam Mackerle, Th.D.)
 6. Theodicea: o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla (Mgr. Kateřina Brichcínová)
 7. Závěrečné kolokvium (Štěch, Mackerle, Brichcínová)


4. semestr – letní semestr

 1. Evangelia I.  (Mgr. Julius Pavelčík, Th.D.)
 2. Evangelia II.  (Mgr. Julius Pavelčík, Th.D.)
 3. Starokřesťanská literatura I.  (Mgr. Andrej Kutarňa)
 4. Starokřesťanská literatura II.  (Mgr. Andrej Kutarňa)
 5. Symbol a jeho význam v rozvoji náboženského myšlení (doc. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 6. Antropologický aspekt představy Boha a možnosti  jeho rozvoje (doc. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 7. Závěrečné kolokvium


5. semestr – zimní semestr

 1. Filosofie, teologie, přírodní vědy
 2. Náboženská zkušenost (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 3. Pedagogika chrámového prostoru (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 4. Umění a náboženská zkušenost (Mgr. Věra Suchomelová)
 5. Filosofie, teologie, humanitní vědy (doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.)
 6. Duch a místo- estetika prostoru (Mgr. Michal Filip, Ph.D.)
 7. Závěrečné kolokvium ( Muchová, Vokoun, Machula, Filip)


6. semestr – letní semestr ak. roku

 1. Základy filosofického myšlení (PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.)
 2. Argumentace a kritické myšlení (PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.)
 3. Metoda filosofického dialogu (PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.)
 4. Filosofie pro život I. (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 5. Filosofie pro život II. (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 6. Filosofie pro život III. (doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.)
 7. Závěrečné kolokvium  (Bauman, Muchová)
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura Bude upřesněno na začátku výuky.
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 32 hodin/semestr
Termíny výuky

Pátky 9-12
Výuka bude probíhat na učebně č. 210.

Poplatek 600 Kč/semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol
Minimální počet účastníků 10
Termín přihlášení 23. 9. 2019
Odborný garant doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU