Středisko mediální výchovy

Poslání:

Podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

Cíle:

  • Vzdělávání v mediální gramotnosti dětí, pedagogů, vychovatelů a vedoucích zájmových činností
  • Prevence sociálně-patologických jevů zejména ve vztahu k sociálním sítím
  • Poradenství a řešení patologického chování na sociálních sítích
  • Výzkum (pedagogický přístup v oblasti nových médií a sociálních sítí+ mediální a krizová komunikace křesťanských církví a neziskových organizací)
  • Vybudování podpůrné komunity profesionálův oblasti médií (televize, rozhlas, PR agentury atd.)
  • Metodická podpora fakultních center a projektů ve vztahu k sociálním sítím


Více informací na webu Střediska mediální výchovy:

 http://www.stremev.cz


Pracovníci Střediska mediální výchovy:

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Kontakt:

Tel.: 387 773 508

e-mail: jetelina@gmail.com

kancelář: 203 (2. patro)

 

Mgr. Martina Dobosiová

Kontakt:

Tel.: 387 773 503

e-mail: dobosiova@tf.jcu.cz

kancelář: 203 (2. patro)

 

 

Další informace o činnosti Střediska:

Vznik Střediska mediální výchovy

Středisko mediální výchovy o své činnosti

 

 

 

 

 

 

MENU