Základy sebekoučování a osobního timemenagementu

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří mají zájem o problematiku sebekoučování a organizaci svého času.
Výukové cíle Prohloubit teoretické vědomosti a naučit účastníky základní dovednosti v oblasti sebekoučování s důrazem na plánování a organizaci svého času.
Obsah kurzu

Principy, možnosti a zásady sebekoučování

Techniky sebekoučování

Základní techniky  osobního timemanagementu
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura

Whitmore J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management press, Praha 2007.

Fischer M. – Epe: Koučování. Zásady a techniky profesního doprovázení. Portál, Praha 2006.

Plamínek J.: Sebeřízení. Grada, Praha 2004

Haynesová M.E.: Management osobního času. Linde, Praha 1993
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773622502;

http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 10. 2. 2018 od 9 do 14
Poplatek 650 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 31. 1. 2018
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Zajímavost

Rozhovor s lektorem

MENU