Základy psychologie extrémních a traumatických situací

Základy psychologie extrémních a traumatických situací

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci, kteří si chtějí rozšířit znalosti a praktické dovednosti z psychologické pomoci lidem zasažených těžkými a traumatickými prožitky.
Výukové cíle Seznámit účastníky se základy psychologie extrémních situací. Frekventanty naučit  lépe rozumět chování a potřebám lidí, kteří prošli extrémními situacemi a seznámit je s některými základními technikami pro práci s nimi.
Obsah kurzu

Extrémní situace, živelné a jiné pohromy a katastrofy a jejich odraz v psychice člověka;

Psychologie přežití v extrémních situacích;

Stresová reakce, akutní reakce na stres, PTSD;

Práce s nadlimitní zátěží - psychologická první pomoc (práce s tělem, relaxace, regenerace)

Psychologie dlouhodobých pobytů v rizikových oblastech.

Forma a metody výuky Interaktivní přednáška a praktická cvičení.
Doporučená literatura

Daniela Vodáčková: Krizová intervence, Portál, Praha 2002;

Judith LewisnHerman: Trauma a uzdravenie, Aspekt, Bratislava 2001;

Peter A. Levine: Prebúdzanie tigra – lečení traumy, Pro familia, Humenné 2002;

MIKŠÍK, Oldřich. Hromadné psychické jevy :(psychologie hromadného chování). Karolinum, Praha 2005;

Kay marie Porterfielodová: Jak se vyrovnat s následky traumatu, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997;

Paul Wilson: Základní kniha relaxačních technik, Levné knihy, Praha 2011.

Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773622502;

www.psycholog-kouc.cz
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 17. 6. 2017 od 9 do 14
Poplatek 550 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 10. 6. 2017
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška


MENU