Sociální sítě a další aplikace

Sociální sítě a další aplikace

 

Akademický rok

2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Zaměstnanci JU i zájemci z řad veřejnosti, kteří mají zájem dozvědět se více o sociálních sítích a aplikacích, které lze využít skrze mobilní technologie a vyzkoušet si je jako dynamický a kreativní nástroj ve svém profesním i osobním životě. Kurz je určen i pro začínající uživatele těchto médií nebo naprosto nezkušené.
Výukové cíle
Seznámení s prostředím nových médií a mobilních technologií, zjistit jejich klady i zápory, objevit jejich druhy a naučit se využívat vybrané sociální sítě a aplikace (podle požadavků skupiny je možné zaměřit se také na výchovné a vzdělávací aspekty).
Obsah kurzu

 

  • Seznámení s prostředím internetových sociálních sítí a jejich využívání:
  1. Vysvětlení pojmů mobilní technologie, mobilní komunikace, nová média, sociální sítě
  2. Základní informace o prostředí sociálních sítí, jejich dělení a základní orientace mezi nimi;
  3. Jednotlivé druhy sociálních sítí (Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest, Youtube, Twitter,…), jejich klady a zápory, používání sociálních sítí a vyhledávání zajímavého obsahu
  • Další aplikace (provádějte konzultace pomocí Skype, vyzkoušejte barevné a interaktivní prezentace Prezi, organizujte Vaši odbornou četbu v Mendeley, sjednejte si schůze s Doodle)
  • Využití sociálních sítí a aplikací v profesním i v osobním životě
Forma a metody výuky přednáška, prezentace, diskuze
Doporučená literatura Základní informace naleznou účastníci na stránkách www.stremev.cz
Lektorské zabezpečení Mgr. Martina Dobosiová
Rozsah kurzu 3x5 vyučovacích hodin
Termíny výuky 9.5., 16.5. a 23.5. od 15:00 do 18:45
Poplatek

1000 Kč

Pro zaměstnance JU je cena kurzu snížena na 500 Kč.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek Do 7. 5. 2017
Odborný garant Mgr. Martina Dobosiová
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU