Mobbing/bossing - psychické násilí na pracovišti

Mobbing/bossing - psychické násilí na pracovišti.

 

2016/17 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, které zajímá patologie pracovních vztahů a její možná prevence.
Výukové cíle Objasnit podstatu psychického násilí v pracovních podmínkách a možnosti jak mu čelit.
Obsah kurzu

Charakteristika mobbingu a bossingu;

Příčiny vniku mobbingu a jejich fáze;

Používané strategie nátlaku a útoků;

Možná ochrana cílenému mobbingu;
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura

Huberová B.: Psychický teror na pracovišti. Neografie, Martin 1995.

Novák T.: Sám proti agresi. Grada, Praha 1996.
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773622502;

http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 14. 1. 2017 od 9 do 14
Poplatek 550 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020252504; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 10. 1. 2017
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Zajímavost

Rozhovor s lektorem

MENU