Ježíš z Nazareta – problematika historického bádání

 

Název kurzu

Ježíš z Nazareta – problematika historického bádání

Akademický rok2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Veřejnost s vážnějším zájmem o historickou postavu Ježíše z Nazareta.
Výukové cíle Cílem kurzu je představit problémy a výsledky bádání související s postavou historického Ježíše: Kdo byl skutečný Ježíš z Nazareta jako galilejský Žid první třetiny 1. století? Jaké máme starověké zdroje informací o jeho osobě a životě a jak se máme na ně dívat? Jaký byl jeho původ, jaké jeho vzdělání a společenské postavení? Atd.
Obsah kurzu

1. Představení problematiky.

2. Prameny: spisy Nového zákona, Josephus Flavius, pohanské a židovské spisy. agrafa a apokryfní evangelia.

3. Kritéria autenticity: co skutečně pochází od Ježíše?

4. Ježíš z Nazareta: původ.

5. Ježíš z Nazareta: jazyk, vzdělání, postavení.

6. Ježíš z Nazareta: rodina, stav, (rodinný) stav, laik.

7. Chronologie Ježíšova života.
Forma a metody výuky Přednášky, rozhovor
Doporučená literatura

Pokorný, P. Ježíš Nazaretský. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Gnilka, J. Ježíš Nazaretský - poselství a historie. Praha: Vyšehrad, 2001.

Marguerat, D. Člověk z Nazaretu. (Co dnes vlastně víme o Ježíšovi). Jihlava: Mlýn, 1996.

Theissen, G. Galilejský. Historie bádání o Ježíši formou vyprávění. Praha: Kalich - Třebenice: Mlýn, 1996.

Trilling, W. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Fitzmyer, J. A. Co říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

Flusser, D. Ježíš. Praha: OIKOYMENH, 2002.

Machovec, M. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.

Brown, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.

Schubert, K. Ježíš ve světle tradiční židovské literatury. Praha: Vyšehrad, 2003.

Holtz, T. Ježíš z Nazareta. Praha: Vyšehrad, 1991.
Lektorské zabezpečení ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Rozsah kurzu 14 hodin
Termíny výuky

čtvrtky od 16 do 18 hodin

5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5. 2018
Poplatek 650 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 6
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 31. 3. 2018
Odborný garant ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU