Vyhlášení voleb do AS JU

VYHLÁŠKA VOLEBNÍ KOMISE

O PŘÍPRAVĚ VOLEB

do AKADEMICKÉHO SENÁTU JU za TF

 

Volby vyučujících a studujících

 do AS JU pro období 2017-2020

proběhnou u sborovny ve 3. poschodí (č. 4.10)

ve čtvrtek 18. 5. (10-16 hod.) a pátek 19. 5. (8-14 hod.)

 

Podávání návrhů na kandidující:

Do AS JU se navrhuje a volí napříč kuriemi. Vyučující i studenti navrhují a volí kandidáty do obou komor.

 

Návrhy do obou senátů lze vhazovat do 9. 5. 2017, 16.00 hod. do zvláštní schránky umístěné v knihovně TF JU (přízemí vlevo), a to jen na předtištěných formulářích, které jsou k dispozici vedle ní. Návrh musí obsahovat všechny požadované údaje včetně souhlasu navrhovaného, stvrzeného jeho podpisem. Nelze navrhovat členy volební komise!

 

Seznam kandidujících bude vyvěšen 15. 5. 2017

Právo návrhu mají členky a členové akademické obce TF JU, tj. studující zapsaní na fakultě a akademičtí pracovníci v pracovním poměru k TF JU, dále akademičtí pracovníci zaměstnaní na základě dohody, pokud vykonávají činnost pedagogickou a současně vědeckou, vývojovou, výzkumnou či uměleckou.

 

Volební komise:

Mgr. Michal Novotný (předseda)

Mgr. Miroslav Škoda (místopředseda)

Mgr. Richard Macků, Ph.D., Mgr. Michal Plos

Mgr. Michal Kaczor, Mgr. Martina Baráková

 

 V Českých Budějovicích,  4. května 2017

MENU