TF JU zastoupená Dr. Klapetkem na konferenci Multiple Religious Identities – Individuals, Communities, Traditions ve švýcarském Bernu

Ve dnech 17. - 21. 6. 2018 se ve švýcarském Bernu konala 16. konference European Association for the Study of Religions s názvem Multiple Religious Identities – Individuals, Communities, Traditions. Českou religionistiku zde zastupovali badatelé z Prahy, Brna, Olomouce a Českých Budějovic. Za naši fakultu se konference aktivně zúčastnil Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. z Katedry filosofie a religionistiky v rámci sekce Self-conceptions and identity discourses within religious communities and traditions. Jako posluchač se dále účastnil speciálních sekcí týkajících se historie a současnosti výzkumu široké problematiky islámu. Dále se zajímal o srovnatelné kontexty, které mohou být inspirací pro jeho současný zájem o veřejný prostor města (architektura mešit) a funerální problematiku (speciální muslimská oddělení na veřejných hřbitovech).

MENU