Stipendia na letní školy do Lotyšška, termín přihlášek do 1. 3. 2019

Akademická informační agentura (AIA) upozorňuje na aktualizovanou nabídku stipendijních míst na letní školy do Lotyšska na základě mezinárodních smluv. Termín odevzdání přihlášek na tematicky a oborově zaměřené letní školy do Lotyšska se posouvá na 1. března 2019. Seznam letních škol (včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele.  Uchazeči a uchazečky odevzdají ● vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" ; ● motivační dopis v českém jazyce, ● doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu na sídlo Akademické informační agenturu (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 do 1.3.2019. Bližší informace zde.