Sbírka Bible bez hranic pokračuje ...

Teologická fakulta stále realizuje sbírku na podporu projektu Bible bez hranic. Přispějte i Vy na číslo účtu 263648765/0300, VS: 1072.

Aby se mohlo již malé dítě rozvíjet, potřebuje k tomu podněty z vnějšího prostředí ve svém mateřském jazyce. Naším mateřským jazykem je čeština a rodným jazykem neslyšících v ČR je český znakový jazyk. Český jazyk je pro ně cizím jazykem. Malé dítě se nejprve učí od rodičů základní slova, věty. A velmi brzy mu jeho blízcí začínají číst z knížek pohádky, napínavé příběhy.  Pak přijde do školy, začne hledat v učebnicích, encyklopediích a do ruky se mu dostane i Bible, která je základem naší kultury. Všechny vyjmenované knihy můžeme číst v českém jazyce. A jak je to s českým jazykem pro neslyšící?

Existuje jen velmi málo pramenů, které mohou využívat lidé se sluchovým postižením. Proto Teologická fakulta Jihočeské univerzity realizuje projekt Bible bez hranic. Jde o historicky první překlad biblických textů do českého znakového jazyka a zřejmě o světově první překlad  na univerzitní půdě.

Překlad jednotlivých kapitol Bible je velmi časově i finančně náročný. V současné době již bylo přeloženo 16 příběhů ze Starého zákona a 12 kapitol z Nového zákona.

Na podporu tohoto projektu byla otevřena veřejná sbírka. Číslo účtu, na který je možné zasílat finanční prostředky je následující: 263648765/0300, VS: 1072. Za každý i sebemenší finanční příspěvek děkujeme.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách:  http://biblebezhranic.jeank.cz.

Velmi přehledný, srozumitelný dokument České televize o projektu naleznate zde.

MENU