Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku

Dne 1. 3. 2019 se na TF JU konalo setkání řešitelského týmu projektu TAČR, program Éta. Projekt s názvem

„Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku“

se bude zabývat výzkumem volného času dětí staršího školního věku a metodami výchovy dosažení tzv. volnočasové kompetence. Na jeho řešení se jako další účastníci podílejí MEDIAN, s.r.o.; Salesiánský klub mládeže, z.s.; Dům Ignáce Stuchlého a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.