Poděkování za účast v dotazníkovém šetření HR Award

Velmi si ceníme všech odpovědí, které přišly v rámci dotazníkového šetření.

Celkem se účastnilo 597 lidí, což odpovídá cca 18% všech oslovených respondentů.

V současné době jsou data vyhodnocována a v předběžné podobě budou prezentována na setkání fokusní skupiny (24. 5. 2018).

Konečné výsledky budou zveřejněny v září, kdy se s nimi každý bude moci seznámit.

 

doc. Machula Tomáš, Ph.D., Th.D.

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MENU