Spuštění nových webových stránek

Dne 16.3. byl spuštěn nový web Teologické fakulty  v novém jednotném univerzitním stylu. Většina informací byla již do nové verze převedena, ostatní budou aktualizovány v nadcházejících dnech.  E-mail (položka Webmail), katalog knihovny (položka Knihovna J. P. Ondoka) a IS STAG  naleznete v pravém menu.  Studentské fórum bylo převedeno na facebookový profil, kam můžete i nadále vpisovat studentské a jiné zprávy z fakulty  https://www.facebook.com/groups/112295728803670/

Další informace o kurzech pro veřejnost najdete zde: https://www.facebook.com/czvtf

Informace o zahraničních stážích  zde: https://www.facebook.com/zahranici.tfju

Starý web TF najdete zde: old.tf.jcu.cz

Ať se Vám nový web fakulty líbí!

MENU