Nabídka stipendijních pobytů v Mexiku v rámci výběrových řízení i nad rámec mezinárodní smlouvy pro rok 2015/2016

Uzávěrka přihlášek na AIA (Akademické informační agentuře) do 30. 6. 2015, bližší informace na Oddělení zahraničních vztahů na TF JU.

MENU