Nabídka stipendijních pobytů v LS 2015/2016 na zpracování magisterských a disertačních prací na rakouských VŠ v rámci programu AKTION

Více informací na stránkách Oddělení zahraničních vztahů

MENU