Na podzim zahájíme dvousemestrální kurz pro nemocniční kaplany

„Absolventi kurzu Nemocniční kaplan projdou teoretickým i praktickým vzděláváním. Každé z těchto částí je pak věnována stejně velká pozornost,“ řekl docent Michal Opatrný, proděkan Teologické fakulty a odborný garant kurzu.

Teoretická část kurzu se bude zabývat filosofickými a teologickými základy kaplanství, otázkami duchovní péče a doprovázením jakožto i teorií a praxí zdravotnictví. Praktická část pak bude tvořena vlastní praxí ve dvou zdravotnických zařízeních, semináři a odbornými konzultacemi. 

„Během praxe budou účastníci kurzu pracovat jako členové týmu s různým způsobem kontaktu s pacienty i zdravotnickým personálem, což jim přinese nenahraditelné zkušenosti do budoucna,“ dodal docent Opatrný

Kurz Nemocniční kaplan je určen pro zájemce o tuto profesi z řad katolické církve a církví sdružených v Ekumenické radě církví, kteří mají ukončené teologické vzdělání na bakalářském stupni, pokračují ve studiu na stupni magisterském a zároveň mají doporučení od představitele své církve.

Absolventi kurzu získají kvalifikaci, kterou pro práci kaplana vyžaduje dohoda České biskupské konference, Ekumenické rady církví a příslušné směrnice Ministerstva zdravotnictví.

Další informace naleznete zde.