Čaj o páté

Ve čtvrtek dne 15. června 2017 se od 16:00 hodin v Café Louvre / Galerie Kavárny Louvre uskuteční diskusní setkání s názvem „Čaj o páté“ pro ženy ve vědě“, které organizuje EURAXESS Czech Republic jako pilotní projekt, který má inovativním způsobem napomáhat rozvoji kariéry i osobního života výzkumníků z České republiky a zahraničí.

Setkání bude mít velmi formát, který umožní (nejen) ženám ve vědě např. vyměnit si názory na problematiku genderových stereotypů, postavení žen v české vědě a výzkumu, zkušenosti se slaďováním pracovního a soukromého života apod.

Registrace probíhá na: http://euraxess.avcr.cz/form-top3.jsp

MENU