Dětská univerzita

Již od začátku nového akademického roku 2017/2018 budou mít také děti příležitost začít „studovat“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Teologická fakulta tím navazuje na úspěšný univerzitní projekt „Dětská univerzita“, který již úspěšně probíhá v rámci PF JU, ZSF JU a FROV. Děti navštěvující 2. stupeň základní školy se do tohoto nového projektu mohou hlásit již nyní, a to na adrese: detskauniverzita@tf.jcu.cz.

A co bude náplní jednotlivých setkání, které budou probíhat semestrálně, vždy jednou za měsíc, v pátek odpoledne v prostorách Teologické fakulty JU?

Děti se zde budou moct seznámit s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství.

Jednotlivá setkání budou vždy tematicky zaměřená a jejich cílem bude hledání odpovědí
na otázky, které si děti často pokládají, a to z pohledu konkrétních humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky.

Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

Program 2017:

Září 2017    Existuje Bůh?   (Doc. Ludmila Muchová a Daniel D. Novotný, Ph.D)

Děti si nejprve udělají vlastní „sociologický průzkum“, kdy se budou ptát svých vrstevníků na jejich názor na uvedenou otázku. Ve druhé části lekce bude prostor k filosofické diskuzi o názorech mladých vědců a výsledcích jejich vlastního „výzkumu“.              

Říjen    Kdo napsal Bibli?     (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)

Tato lekce bude pro děti nejenom odpovědí na otázku inspirace a autorství biblických knih, ale také příležitostí dozvědět se, jak číst a správně vnímat poselství Písma svatého.           

Listopad   Co mají společného Ježíš a lev Aslan?  (Mgr. Barbora Šmejdová a Mgr. V. Iňová)

Mladí vědci zde budou mít příležitost společně s odbornicí na dílo C. S. Lewise blíže poznat knihy tohoto autora a zároveň nahlédnout do literatury, kde bylo a je křesťanství častou inspirací.       

Prosinec   Kolik na světě existuje náboženství?   (Mgr. V. Iňová a Mgr. Lenka Macků)

Děti formou dobrodružné hry prozkoumají různá světová náboženství i prostory Teologické fakulty. Seznámí se zde také s mnoha artefakty, zvyky a zajímavostmi těchto náboženských směrů a filosofií.

Leden 2018         Školákem v Africe      (Bc. Olga Švecová (DKS) a Mgr. Marie Němcová)

Když se Olga Švecová vydala do Jihoafrické republiky jako dobrovolná pracovnice salesiánského volontariátu, asi jenom tušila, co jí tam čeká… Nyní se s námi přijde o svoje objevy a postřehy rozdělit. Součástí bude videoprojekce a beseda s touto odvážnou dobrovolnicí.    

Jak a kde se přihlásit?

Stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji písemně na adresu Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice či e-mailem koordinátorce celoživotního vzdělávání  Mgr. Heleně Machulové machulovah@tf.jcu.cz.

Na viděnou se těší Mgr. Veronika Iňová (koordinátorka projektu) a všichni zapojení lektoři.

MENU