Dětská univerzita

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá od října 2017 program „Dětská univerzita“.

Program je určen pro děti od 10 do 15 let.

Setkání budou probíhat jednou za měsíc v sobotu dopoledne od 9 - 12 hodin. Děti se zde budou moct seznámit s jednotlivými obory, které se na fakultě již více než 25 let vyučují, vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. Jednotlivá setkání budou vždy tematicky zaměřená na pátrání a objevování odpovědí na otázky, které si děti často pokládají. První ročník tak bude provázen tématem „život“, kde téma děti budou moci poznat z pohledu humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky.

Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

Přesný program jednotlivých setkání bude upřesněn.

Přihlášky do programu přijímáme od 1. 6. 2017 na e-mailu: detskauniverzita@tf.jcu.cz.

MENU