Dětská univerzita

Přihlašte se na zimní semestr Dětské univerzity a "studujte" na naší fakultě. Děti II. stupně ZŠ můžete vyplnit přihlášku a poslat ji e-mailem na detskauniverzita@tf.jcu.cz nebo machulovah@tf.jcu.cz  nebo poštou na adresu: Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.

Program 2018:

16. 11. 2018  Proč (ne)musíme umět číst a psát? (PhDr. Vojtěch Šimek, Th. D. a Mgr. Václav Peltan) 

30. 11. 2018  Kolik je na světě náboženství?   (Mgr. Barbora Wernerová)

7. 12. 2018  Jak se žije dětem v Africe (speciální host s Afriky a  Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.)

4. 1. 2018   Kým budu až vyrostu? (Mgr. Lukáš Mareš a  Mgr. Václav Peltan)

Jednotlivá setkání probíhají semestrálně, jednou za měsíc, vždy v pátek odpoledne v prostorách Teologické fakulty JU a jsou tématicky zaměřena. Seznámíte se s jednotlivými studijními obory a vyzkoušíte si práci vědeckých odborníků z oblasti teologie, filosofie, sociální a charitativní práce a etiky. Budete zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na otázky o životě, světě a náboženství.

Na viděnou se těší koordinátorka projektu Mgr. Veronika Blažek Iňová a všichni lektoři.

Cena kurzu 500 Kč.