Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 Nedoručené zásilky:

Ivana Pichrtová (obor SCHP) - Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední (vráceno na TF JU dne 5. 3. 2018)

Andrea Palečková (obor PVČ) - Rozhodnutí o ukončení studia - str. 1 , str. 2 (vráceno na TF JU dne 12. 3. 2018)

Zásilku si můžete vyzvednout na studijním oddělení v době úředních hodin.

 


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní

MENU