Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

Nevyzvednuté a nedoručené zásilky je možné vyzvednout v době úředních hodin na studijním oddělení (Po-St 10-14 hod, Čt 10-12 hod, So v případě výuky KS 8:30-11 hod a 11:30-13:30 hod).


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní 

 MENU