Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 

 

Rigorózní řízení na TF JU

obhajoba rigorózní práce Mgr. Michala Prívary - 16. 5. 2019 od 14 hodin

 

Obhajoby disertačních prací na TF JU

Mgr. Josef Mikulášek (obor Teologie) - 28. 5. 2019

Mgr. Michal Plos (obor Teologie) - 4. 6. 2019

Mgr. Helena Machulová (obor Teologie) - 12. 6. 2019


Zahájená habilitační řízení na TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 

 

Kateřina Knetlová, T17097, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,

č. j. S/FTE/19/00000424, ze dne 25. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová

___________________________________________________________________________

 

Bc. Petr Minář, T17198, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,
č. j. S/FTE/19/00000408, ze dne 16. 04. 2019.

Vyvěšeno dne: 13. 05. 2019

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kateřina Charvátová, T18212, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení
č. j. S/FTE/19/00000400, ze dne 16. 04. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Odpovědná osoba:  Mgr. Radka Kratochvílová              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bc. Magdalena Grunbecková , T16366, si může převzít rozhodnutí o přerušení studia
č. j. JU/04/00498/19, ze dne 24. 04. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Odpovědná osoba:  Mgr. Radka Kratochvílová            

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jana Kapustová, T17010, si může převzít Upomínku neuhrazené platby – poplatku za studium, č. j. S/FTE/19/00000391a S/FTE/19/00000392, ze dne 10. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019.

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová      

________________________________________________________________________

Michaela Tesařová Rybová, T13271, si může převzít Rozhodnutí, č. j. S/FTE/19/00000414,  ze dne  17. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová

_________________________________________________________________________

Kristýna Kopčanská, T18028, si může převzít Rozhodnutí, č. j. S/FTE/19/00000416,  ze dne 17. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová

_________________________________________________________________________

 Matěj Pudich, T18112, si může převzít Rozhodnutí, č. j. S/FTE/19/00000415, ze dne 17. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová

_________________________________________________________________________

Lucie Tesková, 110587, si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti,  č. j. S/FTE/19/00000337, ze dne 23. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Zuzana Baumanová       

__________________________________________________________________________

Kateřina DEVARAJAN, T18227, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední, č. j. S/FTE/19/00000399, ze dne 16. 4. 2019.

Vyvěšeno dne: 6. 5. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová           

_________________________________________________________________________

 

Bc. Michaela Bumbálková, T15793, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,
č. j. S/FTE/19/00000374, ze dne 9. 4. 2018.

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2019

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                     

__________________________________________________________________________ 

Bc. Filip Kadlec, T17091, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium,
č. j. S/FTE/19/00000379, ze dne 9. 4. 2018.

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------