Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

 

 Nedoručené zásilky do vlastních rukou - Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední (na úřední desce zveřejněno dne 24. 2. 2017):

Tereza Švecová (T14228) -  ozn. písemnosti S/FTE/17/00000042

Zásilku je možné vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení (Po-St 10-14 hod, Čt 10-12 hod, So v případě výuky KS 8:30-11 hod a 11:30-13:30 hod). 

 MENU