Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

Nevyzvednuté zásilky – přijímací řízení – na TF vráceno 2.10.2017

Nová Daniela, Mutěnice
Andělová Vendula, Tábor

Nevyzvednuté zásilky – přijímací řízení – na TF vráceno 27.9.2017
Jančíková Stanislava, Praha-Nusle
Janáková Helena, Praha-Nusle
Smažíková Karolína, České Budějovice
Gyöngyör Jakub Bc., Brno-Žebětín
Andrušíková Naďa, Sedlčany

Nevyzvednuté zásilky – přijímací řízení – na TF vráceno 13.9.2017
Mgr. Bc. Nebřenský Jiří, Psáry

Zásilku je možné vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení.

 


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní

MENU