Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení a řízení jmenování profesorem a oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA TF JU

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. - habilitační přednáška se koná dne 24. 10. 2019 (místo a čas budou upřesněny)


OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na studijním oddělení Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice č. místnosti 106, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin studijního oddělení u studijní referentky uvedené níže.

Tyto písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.,

_

Miroslav Kubal, T16533, si může převzít rozhodnutí o přerušení studia,
č. j. JU/04/01322/19, ze dne 23. 08. 2019.

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2019

Odpovědná osoba: Mgr. Radka Kratochvílová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakub Hrdý, 130656, si může převzít informace k vhodnosti bc. oboru,
č. j. S/FTE/19/00001215, ze dne 21. 8. 2019.
Vyvěšeno dne: 10. 9. 2019
Odpovědná osoba: Pavlína Jantačová

 _________________________________________________________________________

 

Petra Kovalová, 130603, si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti,
č. j. S/FTE/19/00001201, ze dne 12. 8. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                     

 ___________________________________________________________________________

Berenika Řikovská, 130417, si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti,
č. j. S/FTE/19/00001201, ze dne 12. 8. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                    

____________________________________________________________________________ 

Nikola Šimková, 121672, si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti,
č. j. S/FTE/19/00001209, ze dne 12. 8. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                      

 ____________________________________________________________________________

Tereza Havlíková, 123255, si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti,
č. j. S/FTE/19/00001198, ze dne 12. 8. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová                      

 ____________________________________________________________________________

Monika Ludvíková, 123902, si může převzít usnesení o zastavení řízení o žádosti,
č. j. S/FTE/19/00001202, ze dne 12. 8. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Zuzana Baumanová   

______________________________________________________________________________

Stanislav Smykowski, T17394, si může převzít rozhodnutí o přerušení studia,
č. j. JU/04/01029/190, ze dne 12. 8.2019.

Vyvěšeno dne: 2. 9. 2019

Odpovědná osoba:  Mgr. Radka Kratochvílová

___________________________________________________________________________________