Úřední deska

Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.

Nevyzvednuté zásilky:

č.j. S/FTE/17/00000110 - PID: S79186 Výzva k doplnění žádosti - Lucie Bednárová, K Dubu 29, 251 68 Kamenice
vráceno na TF 12. 5. 2017/vyvěšeno 16. 5. 2017

č.j. S/FTE/17/00000110 - PID: S80551 Usnesení o zastavení řízení o žádosti - Lucie Bednárová, K Dubu 29, 251 68 Kamenice
vráceno na TF 16. 5. 2017/vyvěšeno 16. 5. 2017

č.j. S/FTE/17/00000120 - Výzva k doplnění žádosti - Bc. Sabina Kálalová, Hluboká nad Vltavou
vráceno na TF 5. 5. 2017/vyvěšeno 9. 5. 2017

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia (č.j. 04/0669/17) - seznam studentů

Nevyzvednuté a nedoručené zásilky je možné vyzvednout v době úředních hodin na studijním oddělení (Po-St 10-14 hod, Čt 10-12 hod, So v případě výuky KS 8:30-11 hod a 11:30-13:30 hod).


Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU v Č. Budějovicích pro období 2017-2020

Informace k průběhu voleb do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020 - celouniverzitní 

 MENU