Uzávěrka časopisu Caritas et Veritas

Sobota 30 červen 2018 Celý den

30. 6. 2018 končí uzávěrka časopisu Caritas et Veritas na téma „Integrální humanismus (J. Maritain) jako inspirace pro současnou pedagogiku“. Těšíme se na Vaše rukopisy.

Cílem časopisu je publikovat původní odborné a populární články specialistů pracujících v těchto oblastech a představovat důstojnou platformu pro komunikaci o interakci v uvedených směrech. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, nově také v databázi SCOPUS. Časopis Caritas et Veritas se v rámce svého zaměření na křesťanské souvislosti v humanitních a sociálních oborech věnuje zejména praktickým otázkám spojeným s etikou, pomáhajícími profesemi a pedagogikou.

Pokyny pro autory

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU