Filosofická praxe

Dne 18. dubna 2017 jsme na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity uspořádali přednášku a workshop na téma „Filosofická praxe“. Referovali jsme o našem výjezdu
na seminář, který proběhl na přelomu února a března tohoto roku v pařížském Argenteuil.
Cílem semináře bylo učit se kriticky myslet a blíže poznat sebe sama.

Během přednášky jsme představili, co je to praktická filosofie a jak se liší od filosofie teoretické. Hlavní pozornost byla věnována metodě filosofické praxe, kterou používá Oscar Brenifier a Isabelle Millonová. Hovořili jsme o našich zážitcích s touto metodou, která nás velmi zaujala a ovlivnila náš pohled na filosofii jako takovou. Po přednášce a diskuzi následoval workshop, na kterém jsme si společně vyzkoušeli jedno z filosofických cvičení zaměřené na rozvoj kritického myšlení.

Velmi nás potěšil zájem o námi pořádanou akci. Přednášky se zúčastnilo okolo třiceti lidí, na workshop jich bylo přítomno sedmnáct. Všem, kdo jste dorazili, patří náš srdečný dík!
Ti z Vás, kteří se akce nezúčastnili, hlavu věšet nemusí. Na Teologické fakultě máme v plánu pravidelně pořádat filosofické workshopy, během nichž budeme dále poznávat filosofickou praxi i zdokonalovat naše myšlení. Bližší podrobnosti o plánovaných událostech pro Vás připravujeme.

Těšíme se na nové setkání s Vámi! Lukáš Mareš a Eliška Havlová

MENU