Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy

Pátek 10 listopad 2017 09:00 - 16:00

Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí:

„Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy“

Konference proběhne v pátek 10. 11. 2017 v budově TF JU v Kněžské ulici č. 8 v Českých Budějovicích.

Cílem konference je reflektovat témata z široké problematiky islámu, která jsou klíčová pro českou a slovenskou orientalistiku a religionistiku. Zazní příspěvky, které přiblíží současný stav bádání nebo výsledky z výzkumů. Konference bude příležitostí k osobním setkáním odborníků z rozdílných akademických a vědeckých institucí zabývajících se islámem.

Příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru. Přednášející budou mít na svá vystoupení k dispozici 20 minut, poté bude následovat pořadateli moderovaná diskuze. Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Anotace příspěvků budou předem k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

Vystoupí odborníci z KTF UK v Praze, FF UK v Praze, FF UPOL, CMTF UPOL, FF ZČU v Plzni, TF JU v Českých Budějovicích, FF UK v Bratislave, FF UPa a další. Těšíme se na Vaši účast.

Za pořadatele konference: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Kfi TF JU)

Pořádání konferece bylo finančně podpořeno Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU