Bouřlivý rok 1917

Bouřlivý rok 1917

2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o dějiny 20. stolet.
Výukové cíle Kurz chce vzhledem k výročí 100 let od bouřlivých událostí roku 1917 poskytnout základní orientaci v zlomových událostech náboženského, politického i kulturního života se zaměřením na kontinent Evropy zmítaný tzv. Velkou válkou a revolucemi.
Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 7 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

-          Třetí válečný rok tzv. velké války

  • zhroucení fronty na Východě, neomezená ponorková válka, vzpoury vojáků
  • vstup USA do války, vstup Řecka do války, boje u bran Svaté země
  • legendární špionka Mata Hari a její tragický osud.

-          Rakousko – Uhersko ve víru války

  • nový císař, politická amnestie, obnova parlamentarismu, neúspěšné pokusy o uzavření míru (Sixtova aféra)
  • zhroucení trhu s potravinami, výbuch muniční továrny v Plzni, manifest českých spisovatelů

-          Češi proti Čechům

  • vznik legií v Rusku, bitva u Zborova aneb vznik legendy, sonda do tzv. legionářské literatury

-          Svatý stolec a velká válka

  • Papež Pius X aneb „Vyřiďte císaři, že nemohu požehnat ani válce ani těm, kdo po ní touží. Já žehnám pouze míru.“
  • Mírový plán Benedikta XV z 1. srpna 1917, diplomatické aktivity papežského stolce, strach z otevření tzv. Římské otázky

-          Podivuhodné události ve Fatimě

  • Revoluční Portugalsko, pronásledování katolické církve, zjevení P. Marie, poselství světu

-          Bolševická revoluce v Rusku a počátky teroru

  • Únorová revoluce a svržení cara, destabilizace stávajícího politického systému v Rusku a proces převzetí moci bolševiky tzv. velkou říjnovou socialistickou revolucí, Vladimír Iljič Lenin – život a dílo
Vyvraždění carské rodiny – fakta a otazníky, občanská válka v Rusku, role československých legií v občanské válce, bílý a rudý teror, křesťanští mučedníci bolševické revoluce.
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu. Odborná literatura bude doporučována k prohlubujícímu samostudiu během přednášek. Zde pouze výběr ze základního přehledu literatury k tématu kurzu, která je dostupná v knihovně:

-          COELHO, Paulo. Vyzvědačka. Přeložila Marie HAVLÍKOVÁ. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-1932-9.

-          HUTEČKA, Jiří. Muži proti ohni: motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914-1918. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-371-6.

-          ŠMÍD, Marek. Vatikán a první světová válka: proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-396-7.

-          KUBŮ, Eduard a Jiří ŠOUŠA. T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916). V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3082-3.

-          PETR, František Stanislav. Pod rakouskou orlicí a českým lvem. Praha: Gasset, 2015. ISBN 978-80-87079-43-0.

-          VÁCHA, Dalibor. Bratrstvo: všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914-1918). Praha: Nakladatelství Epocha, 2015. Traumata války. ISBN 978-80-7425-243-3.

-          DORNIK, Wolfram, Julia WALLECZEK-FRITZ a Stefan WEDRAC. Frontwechsel: Österreich-Ungarns "Großer Krieg" im Vergleich. Wien: Böhlau, 2014. ISBN 978-3-205-79477-6.

-          LEIDINGER, Hannes. Habsburgs schmutziger Krieg: Ermittlungen zur österreichisch-ungarischen Kriegsführung 1914-1918. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014. ISBN 978-3-7017-3200-5.

-          DOKLÁDAL, Pavel. Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí. Svitavy: Trinitas, 1992. ISBN 80-900960-2-6.

HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-150-5.
Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 28 hod rozdělených do 7 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8 12. 2017;

5. 1., 19. 1., 9. 2. 2018 (učebna 204)

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod ve dnech: 23.10., 30.10., 20.11., 4.12.,2017;

8.1., 22.1., 12.2. 2018 (učebna 210)

Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 15
Maximální počet účastníků

150 (75 páteční termín; 75 pondělní termín)

(min. počet účastníků pro pondělní termín je 15).

Příjem přihlášek do 20. 10. 2017
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

 

 

MENU