Vystoupení studentů TF na zahraničním workshopu

Dne 31. 5. se v malebném německém městě Bamberk konal jednodenní studentský filosofický workshop na téma „Nature, Value and Normativity“. Akce se uskutečnila na půdě Bamberské univerzity Otto-Friedricha, která se nachází v samém centru města. Hlavními organizátory byli za německou stranu Dr. Marko Fuchs, z české strany doc. Daniel Heider. Většinovými přednášejícími byli studenti Teologické fakulty Jihočeské Univerzity, kterým patřil celý odpolední blok.

Dopolední program workshopu zahájil profesor Roger Pouivet z Université de Lorraine (Nancy, Francie). Téma jeho přednášky znělo “From Virtue Epistemology to Virtue Aesthetics“. Prvním řečníkem odpoledního studentského bloku byla doktorandka filosofie Kateřina Kutarňová, jejíž příspěvek nesl titul “What does Nurture our Nature – our Body or our Soul?“ Druhým v pořadí byl magisterský student filosofie Lukáš Mareš, který přednášel na téma “Sport and Its Value According to Aristotle“. Po krátké přestávce na občerstvení se ujal slova čerstvý navrátilec z Erasmus pobytu v Irsku Tomáš Edl, rovněž magisterský student filosofie, jehož přednáška nesla název “One More Libertarian Response to Galen Strawson´s Basic Argument“. Workshop uzavřel doktorand filosofie Pavel Kilbergr s příspěvkem “Resurrection of Virtue Ethics“.

Workshop se nesl v přátelském duchu. Pro přednášející studenty se jednalo o dobrou příležitost prezentovat svou dosavadní práci na poli filosofie a vyslechnout si k ní připomínky odborníků. Neméně obohacující byly rovněž neformální diskuze během oběda a večeře, které napomáhaly ke vzájemnému poznání a bližšímu porozumění jednotlivých účastníků.

MENU