Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší studentské propagační video

Proděkan pro vědu a rozvoj doc. Michal Opatrný vyhlásil v prosinci 2017 soutěž o nejlepší propagační video TF JU v Českých Budějovicích.

Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo je v akademickém roce 2017/2018  studentem jakéhokoliv studijního programu TF JU.  Do soutěže bylo přihlášeno 5 studentských videí.  

Videa posuzoval tříčlenný team ve složení doc. Opatrný, dr. Macků, dr. Nechvátalová dle předem stanovených kritérií - nápaditost a originalita (50%), technická kvalita videa a audia (25%), zpracování (kamera, režie, střih, zvuk, scénář) (25%).

Výsledky:

  1. místo: video studenta Václava Peltana s názvem Život na TF!
  2. místo: videa studentů Michala Urbana a Pavla Votavy
  3. místo: videosérie  studenta Michala Kaczora

 

Všem účastníkům děkujeme za zaslání videí do soutěže, vítězům blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Videa budeme postupně zveřejňovat, na to vítězné se můžete podívat zde:

život na TF.jpg

 

 

 

 

 

MENU