Institucionální akreditace

Soudržnost a spolupráce, které jsme jako univerzita prokázaly, přispěly k velkému úspěchu:
Národní akreditační úřad udělil naší univerzitě institucionální akreditace na 10 let.
Naše fakulta vstupovala do akreditace ve studijních oblastech "Filosofie, teologie a religionistika",
kde nyní můžeme realizovat bakalářské, magisterské a doktorské studium. Dále v oboru "Sociální práce"
(spolu ze ZSF) a "Učitelství" (spolu s PF, FF a PřF) jsme získali akreditace pro bakalářská a magisterská studia.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na podání žádosti ve všech oblastech podíleli.

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.