Víkendová univerzita PAV

Letos se na Teologické fakultě otevírá již pátý ročníku Univerzity pro prarodiče a vnoučata PAV.

Ještě před zahájením mohli prarodiče a vnoučata absolvovat výjezdní „mini univerzitu“ na faře v Žirovnici.

Smyslem víkendového pobytu – stejně jako v případě ročního kurzu – bylo nabídnout prarodičům a vnoučatům netradiční možnosti, jak spolu i ve skupině strávit volný čas. Na faře se sešly generace tři – prarodiče, vnoučata a studenti Pedagogiky volného času Michal s Míšou. Cílem výjezdu bylo podpořit komunikaci v „rodinných buňkách“, vzájemnou spolupráci i navázání nových vztahů jak mezi dětmi, tak mezi babičkami. Důležitým bodem programu byla i večerní „duchovně otevřená“ diskuze prarodičů se salesiánem a pedagogem Michalem Kaplánkem. Soudě podle spontánních reakcí na místě i zpětné vazby s odstupem, smysl mezigeneračního pobytu se podařilo naplnit.

"Program pobytu byl zajímavý a bavil nás. Studenti, kteří ho připravili, dostali od nás jedničku. A jak říká Klárka, třikrát podtrženou. Jako "dlouholetí" účastníci PAV víme, že stojí za to, abychom i letos usedli do univerzitních lavic jako studenti dalšího ročníku."
Babička Jája, vnučky Markétka a Klárka

„Bylo výzvou připravit aktivity tak, aby stále plnily svůj účel a zároveň, aby byla míra zážitku stejně velká pro každého účastníka. Ať už šlo o babičku, vnouče, které chodilo do první třídy, nebo čtrnáctiletého aktivního sportovce.“
Michal a Míša, animátoři

"Zažila jsem letos poprvé společný víkend na faře v Žirovnici. Úžasná atmosféra, připravený a nápaditý program, popovídali si děti i prarodiče. Děkuji pořadatelům."
Jana, nadšená babička.


"Pro mne to bylo výborně připravené, zábavné prožití víkendu. Děti si užily nových nebo staronových kamarádů. Poznali jsme dosud neznámé městečko, velmi zajímavou formou - ať už to bylo pexeso s obrázkem a textem, nebo vycházka s ,,prchajícím vězněm" pěkným okolím města. Někteří z účastníků poprvé viděli opravdovou ,,kešku" - třeba je to přivede ke geocachingu, která mně osobně moc baví. Myslím, že přínosem pro tvoření kamarádských vztahů byla spolupráce na úkolech. Děkuji za příjemné zážitky!" 

Zdena