Stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018 ve Slovenské republice

Národní stipendijní program Slovenské republiky vyhlásil novou výzvu k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 do 16:00 hod.

Bližší informace zde v příloze a je k dispozici také na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=38.

MENU