Seznamy kandidátů pro volby do AS JU a AS TF JU

Seznam kandidátů pro volby do AS JU 2017-2020

Studenti (bez titulů):                                                    

Pavel Kilbergr, Filosofie Ph.D., 1. roč.                    

Pavel Votava, NMgr. PVČ, 2. roč.                                                                

Lucie Baštová, FIRE, 3. roč.                                                               

Lukáš Mareš, Filosofie, 1. roč.                            

Akademici (bez titulů):

Helena Zbudilová, KPD                                Markéta Elichová, KCHP

Martin Klapetek, KFI                                    Martina Pavelková, KCHP

Roman Míčka, KCHP                                    Martina Kočerová, KPD

Vojtěch Šimek, KFI                                      Lucie Kolářová, KTEO

Tomáš Veber, KTEO                                     Daniel Heider, KFI

 

Seznam kandidátů pro volby do AS TF JU 2017-2019

Studenti (bez titulů):                                                    

Pavel Kilbergr, Filosofie Ph.D., 1. roč.                    

Pavel Votava, NMgr. PVČ, 2. roč.                                    

Radka Štorkánová, FIRE, 4. roč.                                     

Michal Urban, Bc. PVČ, 3. roč.

Lucie Baštová, FIRE, 3. roč.                                  

Václav Peltan, Filosofie, 1. roč.                    

Lukáš Mareš, Filosofie, 1. roč.                         

Akademici (bez titulů):

Helena Zbudilová, KPD                                Markéta Elichová, KCHP

Martin Klapetek, KFI                                    Magdalena Ehrlichová, OPR

Roman Míčka, KCHP                                    Helena Machulová, OPR

Věra Suchomelová, KPD                              Vojtěch Šimek, KFI

Tomáš Veber, KTEO                                     Martina Pavelková, KCHP

Lucie Kolářová, KTEO                                  Martina Kočerová, KPD

Kateřina Brichcínová, KTEO                          Vít Erban, KFI


Volby do AS JU a AS TF JU se uskuteční 10. - 11. 5. 2017 (středa 10-16 h, čtvrtek 8-14 h) u sborovny č. 4.10 ve 3. patře TF JU.


MENU