Přání do nového akademického roku

Vážené studentky a vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové vyučující, přátelé a spolupracovníci.

Srdečně Vás zdravím po čase prázdnin a dovolených. Věřím, že jste volný čas využili k odpočinku a nabrání nových sil pro studijní či pracovní úkoly, které před Vámi stojí. Na fakultě se v létě nezahálelo. Došlo k výměně oken a opravě fasády budovy směrem k parkovišti, a také k úpravám několika místností sloužících k výuce nebo jako zázemí pro naše vyučující a doktorandy. Určitě jste si již také povšimnuli výměny vstupních dveří na fakultní „dvorek“, který je teď krásně vyzdoben květinami, takže se stal ještě příjemnějším místem k posezení a třeba i k vypití dobré kávy z nového automatu. Od listopadu bude na fakultě také otevřena místnost pro maminky a tatínky s dětmi, v níž naleznou tolik potřebné zázemí (č. dveří 208 ve 2. patře).

Velice se těším na společná setkání na přednáškách, seminářích či při jiných příležitostech. Pro nejbližší čas bych Vás chtěl pozvat na slavnostní bohoslužbu slavenou při příležitosti začátku akademického roku na Jihočeské univerzitě ve středu 11. října od 16:00 hodin v katedrále sv. Mikuláše.

Chtěl bych také nám všem – a především novým studentům, které na fakultě srdečně vítám – popřát, aby se pro nás fakulta stávala stále více místem, kde v ovzduší vzájemného respektu a při tvořivé diskusi získáváme maximum vědomostí ve svých oborech.

Na závěr bych Vám všem chtěl do nového akademického roku 2017/2018 popřát vše dobré a Boží požehnání pro Vás a Vaše blízké.

Váš děkan

Rudolf Svoboda

 

MENU