Podpora podnikavosti

Jihočeská univerzita Vám nabízí jedinečnou možnost účastnit se kurzu Podpora podnikavosti (v rámci výuky dostupné ve výběru IS STAG - KRE/PP, již od zimního semestru 2018/2019).

Cílem předmětu je podpořit podnikavost studentů Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

Co se studenti absolvováním předmětu dozví a naučí?

•             Jak rozumět potenciálu k podnikavosti, jeho zdrojům a motivacím

•             Jaký je rozdíl mezi kreativitou, podnikavostí a podnikáním

•             Způsoby identifikace podnikatelských příležitostí.

•             Jak založit podnik či neziskovou organizaci.

•             Seznámení se s náležitostmi podnikatelského plánu či projektu neziskové organizace (NNO).

•             Jak kreativně myslet, pracovat v týmu, řídit lidské zdroje a podnik.

•             Informace z oblasti financí, marketingu a práva.

•             Kde získat zdroje financování projektu.

 

Bližší informace Vám poskytne:  doc. Ing. Petr ŘEHOŘ, EF JU, rehor@ef.jcu.cz 

 Předmět je výstupem OPVVV: Rozvoj JU - ESF, aktivity Podpora podnikavosti. Na výuce se podílí odborníci z 5 fakult Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a z praxe.

MENU