Záznam přednášky "Několik postulátů Filozofie pro děti"

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 přednesl prof. Michel Sasseville, Ph.D.  na Teolofické fakultě JU (Kněžská 8, České Budějovice) přednášku s názvem „Some presuppositions concerning Philosophy for Children“  v překladu „Několik postulátů Filozofie pro děti“.  

Záznam této přednášky spolu s prezentací najdete v sekci "E - knihy a audionahrávky" na webu TF. Záznam je vhodný i pro zdokonalení v anglickém jazyce, překládá PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

Program Filozofie pro děti vytvořili Matthew Lipman a Ann Margaret Sharp na konci 60. let. Cílem, který sledovali, bylo přetvořit to, jakým způsobem je filosofie představována a vyučována, a pomoci tak dětem samostatně myslet. Filosofie jako disciplína se vždy pojila s rozvíjením myšlení. Během přednášky ukážeme, proč může tato disciplína při rozvíjení vynikajícího myšlení velmi pomoci. Uvidíme rovněž, jak lze takto pracovat s dětmi a jak může být filosofický dialog vedený ve skupině dětí (community of inquiry) mimořádným prostředkem rozvoje kritického, tvořivého a angažovaného myšlení.

MENU