Mají budoucí generace (morální) práva?

Mají budoucí generace (morální) práva? Jsme v současnosti vázáni právy budoucích osob, třebaže tyto osoby ještě neexistují? Máme vůči budoucím generacím, a v jakém smyslu, nějakou odpovědnost? Co k tomu říká poslední sociální encyklika Laudato si´? Zajímají-li vás odpovědi na tyto a podobné otázky, určitě si přečtěte článek ve Studia Theologica "K problematice morální odpovědnosti vůči budoucím generacím v sociálním učení církve. Pokus o filosofický přístup."

MENU