Jak chytit učitele do sítí

Článek o Středisku mediální výchovy TF JU, které založila naše absolventka Mgr. Martina Dobosiová najdete na str. 14 a 15 v univerzitním časopise Journal.

Přihlaste se na její workshopy pro děti, učitele i rodiče. Více informací o kurzech Vám ráda poskytne koordinátorka kurzů pro veřejnost Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz, tel.: 737 168 342

MENU