Filosofie pro středoškoláky

Katedra filosofie a religionistiky TF JU spolu s Ústavem estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z filosofie, religionistiky a estetiky.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci z obou výše jmenovaných institucí rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky ZSV nebo společenskovědního semináře a představí studentům tradiční humanitní obory zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Přehled aktuálních témat najdete na http://www.tf.jcu.cz v sekci Katedra filosofie a religionistiky, aktivity katedry. Přednášky lze objednávat na tel.: 386 033 524 nebo 604 241 226 či e-mailem: samohyl@tf.jcu.cz u vedoucího Katedry filosofie a religionistiky PhDr. Jana Samohýla, Th.D.

 

 

MENU